Slavnostní sál v Lidovém domě v Karlových Varech je vhodný pro pořádání koncertů, plesů, maturitních plesů, zábav, konferencí, seminářů, workshopů, kongresů, výstav, školení i firemních večírků. Výjimkou nejsou ani svatebního hostiny.

Kapacita sálu
302 až 340+52 osob, dle možností rozmístění sezení.
Možnosti rozmístění stolů a sezení v hlavním sálu Lidového domu (půdorysy, vizualizace) - vždy ke stažení v archivu ZIP, obsahuje soubory JPG a PDF:
Catering
Ve slavnostním sále se nachází jeden bar, v předsálí druhý bar.
Vedle slavnostního sálu Lidového domu je k dispozici restaurace se salonkem.


CENÍK - Pořádání plesů zábav, divadel, festivalů a jiných kulturních akcí
Způsob využití Sazba
Přípravný čas 400 Kč/hod
Akce 2.200 Kč/hod
Technik 200 Kč/hod

 

 
Služby Sazba
Úklid 3.000 Kč/akce zimní provoz
2.400 Kč/akce letní provoz
Energie 3.500 Kč/akce zimní provoz
2.300 Kč/akce letní provoz
Hasiči hlídka
540 Kč/hod
(3 členné hlídky)
Ochranka
180 Kč/hod
(jeden člen ochranky)
Ozvučení 2.500 Kč/akce
Mobiliář půjčovné 1.500 Kč/akce

CENÍK - Pořádání výstav a veletrhů
Způsob využití  Sazba
Akce 8.000 Kč/den
   
Služby Sazba
Technik 200 Kč/hod
Úklid 1.000 Kč/den letní provoz
1.500 Kč/den zimní provoz
Energie 2.300 Kč/den letní provoz
3.500 Kč/den zimní provoz
Mobiliář
1.500 Kč/akce
Ochranka 180 Kč/hod
Ozvučení 2.500 Kč/den

Pro pořadatele kulturních akcí poskytujeme slevy dle podmínek níže. Služby se hradí v plné výši. Ceník úhrad a slevy jsou schválené Radou města Karlovy Vary dne 13.12.2016.

Slevy z nájemného lze poskytnout za těchto podmínek:
a) žádost o slevu musí být podána prostřednictvím pověřeného správce, který poskytne slevu dle platných pravidel; 
b) slevu nelze poskytnout na služby spojené s pronájmem;
c) slevu nelze poskytnout zpětně;
e) žádost o poskytnutí slevy musí obsahovat  tyto údaje:
- jméno nebo název žadatele,
- rodné číslo nebo IČO žadatele,
- přesný termín pořádané akce, pro jejíž účel se bude pronájem poskytovat,
- název akce s  uvedením podrobností včetně toho, zda jde o akci výdělečnou, nevýdělečnou anebo charitativní apod., a zda bude vybíráno vstupné a v jaké výši,
- žadatel vyplní objednávkový formulář na www.ldkv.cz , který zároveň slouží jako závazná rezervace sálu
- v případě zrušení rezervace bez řádné  omluvy min. 10 dní předem je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu 5.000 Kč


Sleva  99 % stanoveného nájemného může být stanovena v případě nájmu za účelem konání 
  1. nevýdělečné akce příspěvkových organizací Města a osob založených Městem, pořádané jako doplněk jejich hlavní činnosti (např. akademie, besedy, workshopy, konference, schůze apod.); to neplatí a sleva se neposkytuje pro akce se zaměřením na zábavu, zejména plesy, zábavy, bály apod.;
  2. benefiční a charitativní akce za předpokladu smluvní  povinnosti nájemce, že nejpozději do 5 dnů po skončení takovéto akce prokazatelně doloží pronajímateli uvedený charakter akce. V případě nesplnění této povinnosti bude platit smluvní závazek nájemce k úhradě nájemného ve výši 100 %;
  3. akce neziskových organizací poskytující sociální služby a neziskových vzdělávacích organizací, na kterých nebude vybíráno vstupné;
  4. kulturní pořady – koncerty a  divadelní představení;
  5. akce pod záštitou primátora města a jeho náměstků


Sleva  50 % stanoveného nájemného může být stanovena v případě nájmu za účelem konání akce neziskových organizací poskytující sociální služby a neziskových vzdělávacích organizací zřizovaných Městem nebo krajem, na kterých bude vybíráno vstupné a nepůjde o divadelní představení či koncert (např. zábavy, apod.). 
 

Objednávkový formulář